Popping av popkorn på bål

UFO

 

UFO = uidentifisert  flyvende objekt Her har jeg tatt bilder av noen